Данни Специфика за предаването на данни


Комуникационна услуга, при която между източник и един или повече приемници (компютър или друго цифрово устройство) се обменят предназначени за цифрова обработка или цифрово обработени данни във вид на поредици от символи (букви, цифри, знаци)...
 

TDMA-многоканален достъп с разделяне по време


TDMA-многоканален достъп с разделяне по време. Служи за предаване на няколко различни канала по един и същ радио или линеен канал. С тази цел технологията. FDMA е разделена за работа по време... различни интервал
 

GSM технология


Технологията на GSM включва осигуряване и подържане на съобщителна връзка между мобилен телефон - MS, използващ радиоинтерфейс и различни хардуерни и софтуерни компоненти на GSM мрежата....
 

Изследване и анализиране структурната схема на магистрална радиорелейна линия тип “Mareli”. Проектиране


Сигналът от антената се насочва към фокуса на параболата, където е разположен рупорният възбудител. Чрез вълновода (3) сигнала се подава на филтър(4) след което на...
 

Оптични влакна


Да се проектира базово мултимодово оптично влакно с диаметър на ядрото 68,683000941665142 микрометра и стъпално радиален профил на коефициента на пречупване...
 

Инфраструктура на GSM система


Разглеждане на инфраструктурата и действието на мобилните мрежи като цяло....
 

Мобилни комуникации и програмно осигуряване


GSM технология. Технологията на GSM включва осигуряване и поддържане на съобщителна връзка между мобилен телефон - MS, използващ радиоинтерфейс...
 

Проектиране на аналого-цифровото преобразуване в първична 30-канална цифрова мултиплексна система икм-30 ( рсм-30)


в първата част от курсовия проект се разглежда проектирането на аналого-цифровото преобразуване в първичните 30-канални цифрови мултиплексни системи икм-30. за осъществяване на системното проектиране на аналого-цифровото преобраз...
 

Въведение в приложната криптография


Схема за обмен на сертификат. Основни понятия. Криптиране, декриптиране, явен текст, криптиран текст...
1 2 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Комуникационна техника и технологии с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент