Данни Специфика за предаването на данни


Комуникационна услуга, при която между източник и един или повече приемници (компютър или друго цифрово устройство) се обменят предназначени за цифрова обработка или цифрово обработени данни във вид на поредици от символи (букви, цифри, знаци)...
 

Инфраструктура на GSM система


Разглеждане на инфраструктурата и действието на мобилните мрежи като цяло....
 

Курсова задача по телекомуникационни преносни системи


Разпространението на електромагнитната енергия по кабелната верига представлява единен процес, обхващащ проводниците и изолацията...
 

TDMA-многоканален достъп с разделяне по време


TDMA-многоканален достъп с разделяне по време. Служи за предаване на няколко различни канала по един и същ радио или линеен канал. С тази цел технологията. FDMA е разделена за работа по време... различни интервал
 

Оптични влакна


Да се проектира базово мултимодово оптично влакно с диаметър на ядрото 68,683000941665142 микрометра и стъпално радиален профил на коефициента на пречупване...
 

Изследване и анализиране структурната схема на магистрална радиорелейна линия тип “Mareli”. Проектиране


Сигналът от антената се насочва към фокуса на параболата, където е разположен рупорният възбудител. Чрез вълновода (3) сигнала се подава на филтър(4) след което на...
 

Комуникационни канали и бариери


Комуникационното действие е духовно, но за нейното реализиране са необходими материално технически средства или комуникационни канали. Комуникационния канал е линията на връзка или контакт между "к" и "р" (комуникатор и реципиент) той предоставя...
 

Проектиране на аналого-цифровото преобразуване в първична 30-канална цифрова мултиплексна система икм-30 ( рсм-30)


в първата част от курсовия проект се разглежда проектирането на аналого-цифровото преобразуване в първичните 30-канални цифрови мултиплексни системи икм-30. за осъществяване на системното проектиране на аналого-цифровото преобраз...
 

Мобилни комуникации и програмно осигуряване


GSM технология. Технологията на GSM включва осигуряване и поддържане на съобщителна връзка между мобилен телефон - MS, използващ радиоинтерфейс...
1 2 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Комуникационна техника и технологии с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент