Компютърно моделиране на запазване на културно-историческо наследство


Историческото и културно наследство на един народ определят, до голяма степен, неговото настояще и най-вече – бъдещето. Ретроспекцията и познаването на далечното и не толкова далечно минало има особено значение...
 

Понятие за шумоустойчиво кодиране


При нешумоустойчивите равномерни кодове, всяка кодова комбинация се различава от другите само на 1 разряд...
 

Международни организации и международни норми в областта на телекомуникациите


Телекомуникациите, може би повече от всичко друго, имат международен характер. Не можем да установим internet-връзка, например с Австралия, ако и тук, и там, не се използват устройства, които могат „да разговарят помежду си на един език”...
 

Конструкции и характеристики на кабелните съобщителни линии


Елементи от теорията на разпространението на електромагнитна енергия по направляващата система.Видове кабелни съобщителни линии-конструкции и характеристики.Кабели с медни проводници. Медният проводник се използва в течение на...
 

Операционни системи


Файлове за пакетна обработка пакетната обработка е режим на работа на компютъра, при който командите се изпълняват последователно без намесата на потребителя. за целта тези команди предварително се записват във файл...
 

Автентикация и оторизация на потребители в мрежи


Автентикация е един или няколко ит процеса установяващи валидността между крайния потребител и неговата претендирана самоличност. Автентикацията използва един или няколко фактора, посредством които ит процесите извършват проверка на достоверността...
 

Четвърто поколение мобилни системи (4G)


4G (fourth generation) е четвърто поколение безжични мобилни мрежи. Тя е наследник на 3G и 2G стандартите. Като 4G мрежите обикновено са най-малко четири пъти по-бързи от 3G мрежите...
 

Основни понятия в теорията на комуникационните системи


Животът на земята би бил невъзможен без предаването на информация. Това е така, защото в ядрата на клетките на всеки жив организъм има огромна молекула от дезокси-рибонуклеинова киселина (ДНК)...
 

Комутационни съобщителни линии


Основното предназначение на локалните компютърни мрежи (Local area network - LAN ) е да осъществяват обмен на данни между терминалите (станциите) в дадена служебна сграда. Това не са пълноправни комуникационни мрежи и следва да се разглеждат като...
 

Комуникационни съобщителни системи


Съвременните АТЦ представляват свързани помежду си апаратни компоненти: централно управляващо устройство (ЦУУ), периферни управляващи устройства (ПУУ), комплекти (К), комутационно поле (КП), външни устройства (ВУ) и програмни компоненти...
1 2 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Комуникационна техника и технологии с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент