Международни организации и международни норми в областта на телекомуникациите


Телекомуникациите, може би повече от всичко друго, имат международен характер. Не можем да установим internet-връзка, например с Австралия, ако и тук, и там, не се използват устройства, които могат „да разговарят помежду си на един език”...
 

Протокол за упражнение


Протокол за упражнение по Комутационна, мултиплексна и кабелна техника към Технически университет...
 

Конструктивно проектиране на радиатор за охлаждане на електронни елементи - решена задача


Задача по дисциплина Конструиране на комуникационна апаратура. Конструктивно да се проектира охлаждането на мощен операционен усилвател ОРА549, при следните изходни данни: Корпус тип KVC; изходно напрежение UOUT=10V; изходен ток IOUT=4A; максимална...
 

Сравнение между ММ1 и ММ2 система.


Сравняват се ММ1 и ММ2 трафични системи чрез симулации на Matlab....
 

Обобщена схема за формиране, предаване и получаване на информация


Системата за предаване на информация е устойчива функционална съвкупност от комуникационни елементи и устройства, свързани чрез целево взаимодействие и/или взаимозависимост, посредством която се пренасят съобщения от източника до получателя...
 

Схеми за управление на LED и LD


От особена важност при излъчвателите на свтлина е проблема свързан с управлението на излъчването. Основно на лице са следните проблеми:...
 

Изграждане на мрежова инфраструктура с устройства, работещи на транспортния слой


Кратки теоретични сведения. Мрежите за пренос на информация заедно с глобалната мрежа подпомагат връзката между хората, посредством непрекъсната и надеждна комуникация – на локална основа и по света. Информацията от приложения като web браузъри...
 

Тест по дисциплината "Широколентови мобилни комуникации"


Широколентовият достъп изисква скорости на предаване: а) над 128 kkbit-s; в) над 256 kbit-s; с) над 2 mbit-s...
 

Изработване не черга


План-конспект за детска градина, четвърта група. Изграждане на представи за материали -текстил. Запознаване със занаята килимарство...
 

Дванадесет канален блок


12-каналният блок е приложим за всички видове преносвателни системи....
1 2 3 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Комуникационна техника и технологии с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент